SULJE VALIKKO

 

Toimitusehdot Booky.fi OyBooky.fi Oy:n sopimuskaupan yleiset toimitusehdot 18.5.2021 alkaen.Näitä toimitusehtoja sovelletaan Booky.fi Oy:n (”Booky”) ja asiakkaan välisessä tavara- ja palvelukaupassa, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Nämä toimitusehdot ovat voimassa 18.5.2021 alkaen toistaiseksi ja ne korvaavat Booky.fi Oy:n aiemmat yleiset sopimusehdot. Booky.fi Oy pidättää oikeuden muuttaa toimitusehtoja.

Tarjous ja sopimuksen syntyminen
Bookyn tarjous on voimassa siinä mainitun ajan. Ellei aikaa ole mainittu, tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä lukien. Tarjous on voimassa kokonaisuutena. Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun asiakas on ilmoittanut hyväksyvänsä Bookyn tarjouksen. Muussa kuin tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun Booky on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.

Hinnat
Hinnoittelun perustana käytetään tarjous- tai tilauspäivän voimassa olevia Bookyn verottomia hintoja, ellei tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa ole toisin mainittu. Hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Toimitusehto
Toimitusehto on Toimitettuna määräpaikalle (DAP, Incoterms 2010). Tilauksesta veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen rahti-/toimitusmaksu. Tuotteet toimitetaan ostajan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen Bookyn valitsemaa kuljetustapaa käyttäen, ellei muuta ole sovittu.

Toimitusaika
Varastossa olevat tuotteet lähetetään 7 päivän kuluessa. Muut tuotteet kustantajan/valmistajan toimitusajan mukaan.

Hankintapalvelu
Osa verkkokaupan tietokannassa olevista tuotteista saatetaan toimittaa hankintapalvelun kautta. Näiden tuotteiden saatavuudesta ei ole tarkkaa tietoa, eikä niitä ole saatavilla tavallisten hankintakanavien kautta. Tällaisten tuotteiden tietojen yhteydessä esitetään hinta, joka koostuu viimeiseen tietoon tuotteen hankintahinnasta ja hankintapalvelun palvelumaksusta. Tilatessasi hankintapalvelun kautta toimitettavan tuotteen hyväksyt, että palvelun toimittaminen aloitetaan heti, eikä palvelumaksun osuutta palauteta, vaikka tilaus peruutettaisiin tai tuote palautettaisiin. Jos emme pysty toimittamaan tuotetta, kauppa purkautuu.

Maksuehto, viivästyskorko ja perintäkulut
Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, maksuaika on neljätoista (14) päivää netto toimituspäivästä. Maksun viivästyessä Bookylla on oikeus periä korkolain (633/1982) mukaista viivästyskorkoa. Bookylla on viivästyskoron lisäksi oikeus periä perintäkulut. Mikäli asiakas ei maksumuistutuksista huolimatta maksa laskuaan, on Bookylla oikeus siirtää lasku perintätoimiston perittäväksi.

Vakuudet ja Bookyn oikeus olla toimittamatta
Mikäli vakuuden asettamisesta tai ennakkomaksun maksamisesta on sovittu, vakuus on annettava ja ennakkomaksu maksettava ennen tavaran tai palvelun toimittamisen aloittamista. Booky pidättää oikeuden olla toimittamatta tavaroita tai palvelua jos a) asiakas ei ole maksanut erääntyneitä Bookyn asiakkaalle lähettämiä laskuja kokonaisuudessaan, b) asiakas ei ole asettanut sovittua vakuutta tai maksanut ennakkomaksua.

Toimituksen tarkastaminen ja palautus
Asiakkaan tulee tarkastaa tuotteet viivytyksettä niiden saavuttua. Tarkastus sisältää tuotteen ominaisuuksien ja kunnon huolellisen tarkastamisen lisäksi tuotemäärien vertaamisen lähetysluettelon mukaisiin tietoihin. Mikäli tarkastuksen yhteydessä tuotteessa tai lähetyksessä ilmenee virhe tai puute, tulee siitä reklamoida kirjallisesti (sopimusasiakkaat@booky.fi) Bookylle viipymättä, ja viimeistään kahdeksan (8) kalenteripäivän sisällä tuotteen vastaanottamisesta. Bookylla on oikeus korjata virhe tai toimittaa uusi tuote. Mikäli lähetys on ulkoisesti vioittunut, on siitä tehtävä merkintä rahtikirjaan heti lähetyksen vastaanoton yhteydessä. Booky katsoo asiakkaan hyväksyneen toimituksen, ellei asiakas ole kahdeksan (8) kalenteripäivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta kirjallisesti reklamoinut toimitusvirheestä Bookylle. Asiakas voi palauttaa virheettömät tuotteet tai virheettömän toimituksen vain, mikäli Booky on antanut asiakkaalle palautusoikeuden ja ilmoittanut siitä kirjallisesti. Ilman palautusoikeutta palautetut tuotteet lähetetään takaisin asiakkaalle ja takaisin lähettämisestä peritään rahtikustannukset asiakkaalta.

Omistusoikeuden ja vaaranvastuun siirtyminen
Omistusoikeus tavaraan siirtyy asiakkaalle silloin, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle sovitun toimitusehdon mukaan.

Ylivoimainen este
Booky ei ole vastuussa vahingoista, mikäli vahinko johtuu tapahtumista, jotka ovat sattuneet sopimuksen teon jälkeen ja joihin sopimusosapuolet eivät ole voineet vaikuttaa, eivätkä ne olleet sopimusta tehtäessä ennakoitavissa ja jotka estävät sopimuksen täyttämisen kokonaan tai osaksi tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi. Lakko, työsulku, boikotti tai muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Booky, asiakas tai alihankkija on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Ylivoimaisesta esteestä on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset
Bookyn korvausvelvollisuus sopimusrikkomuksesta aiheutuneista asiakkaan välittömistä kuluista ja välittömistä vahingoista on kaikissa tapauksissa enintään vaatimuksen perusteena olevista tuotteista maksetun hinnan suuruinen. Booky ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta ellei Bookyn näytetä aiheuttaneen vahinkoa törkeästä tuottamuksesta tai tahallisesti.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka
Näihin toimitusehtoihin ja niiden perusteella tehtyihin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuneet erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin ja toissijaisesti Helsingin käräjäoikeudessa.

Muutokset Sopimukseen
Bookylla on oikeus muuttaa soveltamiaan yleisiä toimitusehtoja ilmoittamalla muutoksista kirjallisesti. Muutettuja toimitusehtoja sovelletaan ilmoituksen jälkeen tehtyihin tilauksiin.

OMA TILI
Omat tiedot
Omat tilaukset
Omat laskut
SISÄÄNKIRJAUTUMINEN
Sisäänkirjautuminen
Rekisteröityminen
ASIAKASPALVELU
Asiakaspalvelu
Yhteystiedot
Toimitusehdot
Tietosuojaseloste