Tämä on kirja luontokappaleiden erilaisten ominaisuuksien luonteista.
"Physica", Hildegard von Bingenin luonnontiede, paneutuu tarkalleen kulloisiinkin parantaviin voimiin, jotka ovat kätkettyinä kasveissa, elementeissä, puissa, kivissä, metalleissa, kaloissa, linnuissa ja muissa eläimissä. Hildegard von Bingen luovuttaa näynomaisen kokemuksensa ja tietonsa yksinkertaisessa mutta kuitenkin yksityiskohtiin paneutuvassa muodossa eteenpäin. Mitä parantavia vaikutuksia näillä luonnonvoimilla on? - Miten niitä voidaan käyttää terveyden edistämiseksi? - Mitä ominaisuuksia niillä on, mitä hyötyä niistä on? - Hildegard antaa tietoa terveellistä elämää varten monien reseptien ja neuvojen välityksellä. Parantavan voiman ammentaminen luonnosta tarkoittaa myös terveemmän ja luonnollisemman elämän pohtimista. Tie, jota viime aikoina yhä useammat ihmiset kulkevat.
Hildegard von Bingenin luonnontiede tuo esille ainutlaatuisen, epätavallisen lääketieteen, jota nykyään arvostetaan alalla yhä enemmän ja enemmän. Se on kokonaisvaltainen järjestelmä, jossa ihminen ja häntä ympäröivä luomakunta kuuluvat yhteen samalla tavalla kuin ihmisen ruumis ja sielu. On yleisesti tunnettua, että "kaikki mikä vahingoittaa, sairastuttaa". Hyvinvoinnin säilyttäminen perustuu olennaisesti terveellisiin elintapoihin ja tietämykseen siitä, mikä on "kohtuullista".
Kirjassa olevat erilaiset rekisterit ja ristiviittaukset lääkeaineisiin, niiden käyttöalueet ja käyttömuodot tekevät tästä kirjasta ainutlaatuisen hakuteoksen.
Lisäksi on vielä huomioitava, että Hildegard von Bingen käsittelee kaikissa teoksissaan parannusta, ennen kaikkea iankaikkista parannusta eli vapahdusta ja maanpäällistä parannusta eli terveyttä. Hänelle iankaikkinen parannus on etusijalla, maanpäällinen parannus on sen alaista. Hildegardin mielestä makrokosmoksen ja mikrokosmoksen, maailman ja ihmisen, sielun ja ruumiin välinen suhde on erittäin tiivis. Jokainen lääke, joka pääasiassa rajoittuu kehoon ja jättää sielun huomioimatta, tulee lopulta epäonnistumaan.
Hildegardin omin sanoin: "Mutta kuitenkin kaikissa luontokappaleissa, tämä tarkoittaa eläimissä, matelijoissa, lentävissä eläimissä ja kaloissa, yrteissä ja hedelmiä kasvavissa (puissa) on Jumalan tiettyjä piilotettuja salaisuuksia. Ei ihminen eikä mikään muukaan luontokappale tiedä ja tunne tätä, muutoin kuin siltä osin kuin Jumala on sen heille ilmoittanut." (Hildegard von Bingen: Liber Divinorum Operum 4.105)