Strategien oppiminen on menestymisen kannalta relevanttia oppimista, omintakeisen ja kestävän kilpailuedun rakentamista. Se on uuden ajan strategista johtamista.

Maailman muuttuessa ja inhimillisen pääoman tullessa tärkeimmäksi pääoman lajiksi on koko työyhteisön jatkuva kyky oppia sen paras tulevaisuuden turva.

Strateginen oppiminen on sekä henkilökohtaista että koko työyhteisöä koskevaa, se on henkilöstöä laadukkaan vuorovaikutuksen avulla osallistavaa, se hyödyntää laaja-alaista ja monipuolista oppimista työarjessa, se synnyttää vahvaa ja positiivista oppimiskulttuuria, joka auttaa koko työyhteisöä selviytymään ja kukoistamaan alati muuttuvassa maailmassa.

Strateginen oppiminen on kolmas Juha Koskisen aihepiiriin kuuluva teos Relewant - Onnistutaan oppimalla ja Oppimisen johtaja (CLO) - kirjojen ohella. Kirja syventää strategisen oppimisen käsitettä ja perustelee sen, miksi se korvaa perinteisen strategisen johtamisen ja muutosjohtamisen.

Kirja antaa lukijalle hyödyllisiä työkaluja ja kuvaa etenemispolkuja kokonaisvaltaiseen strategisen oppimisen toimintamalliin.