Autokoulun C- ja CE-kirja ja ammattipätevyys on Suomen Autokoululiitto ry:n ja Suomen Kuljetus- ja Logistiikka ry:n hyväksymä kirja, joka sisältää kattavat perustiedot C-, CE-luokkaan kuuluvien ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien kuljettamisesta, sekä ammattipätevyydestä. Kirjassa käsitellään mm. ajokorttiluokkia, ajoneuvotekniikkaa, yhdistelmien massoja, kytkentöjä, kuormaamista, ajo- ja lepoaikasäädöksiä, ajopiirtureiden käyttöä ja ammattipäteyysvaatimuksia.

Kirja soveltuu erinomaisesti C-, CE-luokan opetukseen ja itseopiskeluun.

Teos korvaa aiemman Autokoulun kuorma-autokirjan.