Ensimmäinen suomalainen kirja lasten erityisherkkyydestä auttaa ymmärtämään herkkää lasta ja tukemaan häntä niin, että hänen ainutlaatuiset vahvuutensa ja lahjansa pääsevät esille.

Erityisherkkyyteen erikoistunut psykologi Heli Heiskanen on tavannut vastaanotollaan lukemattomia erityisherkkiä lapsia ja heidän vanhempiaan.

Noin viidesosa ihmisistä on synnynnäisesti erityisherkkiä. Heillä on tavanomaista herkempi hermojärjestelmä, joka ilmenee esimerkiksi tunne- ja aistiherkkyytenä. Erityisherkät lapset ovat ovat kovilla tämän päivän elämänmenossa, jossa suorittaminen, kiire ja häly ovat arkipäivää. Stressi ja ylikuormitus tekevät herkkyydestä rasitteen. Liian kuormittavassa ympäristössä voi ilmetä käyttäytymishäiriöitä, tunne-elämän haasteita ja alisuoriutumista.

Käytännönläheisen kirjan neuvojen tuella autat herkkää lasta kasvamaan onnelliseksi ja tasapainoiseksi aikuiseksi.