Kirjassa syvennytään tietotyön koettelemiin mielen mekanismeihin: motivaatioon, ajatteluun, tunteiden säätelyyn, tiedostamiseen ja toiminnanohjaukseen. Kirja on suunnattu jokaiselle hyvinvoinnistaan ja kognitiivisen suorituskykynsä maksimoinnista kiinnostuneelle tietotyöntekijälle.