Kirja on tarkoitettu kaikille niille, jotka tarvitsevat apua ja vinkkejä erilaisten reklamaatioiden käsittelyyn niin kasvotusten kuin kirjallisesti.

Kirjassa annetaan vinkkejä erilaisten valitustilanteiden käsittelyyn, tapahtuivatpa ne kasvotusten tai kirjallisesti. Teoksessa käydään läpi erityyppisiä valittajia ja heidän reagointitapojaan sekä annetaan neuvoja hankalista asiakaspalvelutilanteista selviämiseen. Siinä pureudutaan tavallista vaativampien tapausten lisäksi kohtuuttomiin valittajiin, jotka saattavat piinata yrityksen työntekijöitä pitkäänkin.

Kirja sopii erityisesti asiakaspalvelussa toimiville, mutta siitä on hyötyä kaikille, jotka kohtaavat erilaisia vaativia tilanteita kasvokkain tai eri viestintävälineissä ja pohtivat, miten ne voisi hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla. Teoksen tavoitteena on auttaa ihmisiä kasvattamaan omia asiakaspalvelutaitojaan vaativissa tilanteissa ja lisätä heidän työmotivaatiotaan kartuttamalla heidän ammattitaitoaan. 

Kirjan lopussa on erilaisia harjoituksia, joiden avulla jokainen voi kehittää esimerkiksi organisaation asiakaspalvelun toimintaa ja saada uusia ajatuksia vaativien tilanteiden hoitamiseen.