Strategisesta johtamisesta kirjoitetaan satoja kirjoja vuosittain mutta kirjallisuuden määrästä huolimatta strategiatyö ei ole lainkaan selvää useimmille johtajille. Strategian laatiminen koetaan usein hyödyttömäksi pakkopullaksi ja onnistuneen strategian toimeenpanosta vain harvalla on kokemuksia.

Tämä kirja esittelee 25 tunnettua, käytännönläheistä ja tuloksellista työkalua käyttöohjeineen. Työkalut on jaoteltu neljään ryhmään niiden käyttötarkoituksen mukaan – kirjan avulla opit keinot tehokkuuden parantamiseen, uuden luomiseen, asemointiin ja resurssien kehittämiseen.

Kirja toimii helppotajuisena käsikirjana vaikeatajuiseen aiheeseen esittelemällä strategisen johtamisen periaatteet ja keskeiset työkalut tiiviisti ja helposti ymmärrettävällä tavalla.