Käytännönläheinen ja kattava teos kaikille työntekijöille ja esihenkilöille hyvinvointiin ja työturvallisuuteen (TTT-toiminta) liittyvien vastuiden ja velvollisuuksien hoitamiseen. Mukana on kehittämisideoita, hyviksi havaittuja menettelytapoja sekä ohjeet TTT-johtamisjärjestelmän (ISO45001, 45003) rakentamiseen. Kirja pohjautuu vuonna 2018 ilmestyneeseen Työsuojelupäällikön käsikirjaan.

Katri Mannermaa on työskennellyt yli 20 vuotta työsuojelun, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin parissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.