Mistä tekoälyjärjestelmien arvo muodostuu, ja miten tämä varallisuus on oikeudellisesti suojattu?
Mikä on tekoälyjärjestelmän kehittämien tuotosten oikeudellinen asema?
Miten tekoälyjärjestelmän käyttämisen yleiselle sivullistaholle aiheuttamia vahinkoja korvataan?
Voiko tekoäly tehdä rikoksen?

Teos tarkastelee tekoälyjärjestelmiin liittyviä keskeisiä oikeudellisia kysymyksiä.

Kolmeen osaan jakautuvan teoksen ensimmäisen osan painopiste on tekoälyjärjestelmien kehittäjien ja kehittäjiin sijoittavien tahojen kannalta keskeisissä varallisuusoikeudellisissa kysymyksissä.

Teoksen toinen osa tarkastelee tekoälyjärjestelmien käyttöön liittyviä vastuukysymyksiä, kuten tekoälyjärjestelmän käyttämisen yleiselle sivullistaholle aiheuttamien vahinkojen korvaamista.

Teoksen viimeinen osa käsittelee erinäisiä tekoälyjärjestelmiin liittyviä rikosoikeudellisia kysymyksiä. Näitä ovat muun muassa tekoälyjärjestelmät rikosten kohteena ja rikoksentekovälineenä sekä tilanteet, joissa tekoälyjärjestelmän käyttäminen saa aikaan rikosoikeudellisesti merkittäviä seuraamuksia altistaen käyttäjänsä paitsi henkilökohtaisille rangaistuksille, myös yhteisösakoille ja rikosoikeudellisille menettämisseuraamuksille.