Oppaassa tarkastellaan koneellista puunkorjuuta työmallien avulla. Työmalleissa kuvataan tehokkaat tavat suorittaa harvennus- ja päätehakkuuta hakkuukoneella sekä lähikuljetusta kuormatraktorilla. Hakkuun työmalleja havainnollistetaan lisäksi opetusvideoiden avulla.

Kirjan sisältämät, koulutuskäyttöön rakennetut metsäkonetyön suunnittelu- ja työmallit tarjoavat toimivat perustyömallit hallittuun ja turvalliseen lähikuljetus- ja hakkuukonetyöskentelyyn. Työmallit helpottavat kuljettajan työn omaksumista ja lisäävät välillisesti myös työviihtyvyyttä ja työhyvinvointia.

Ohjeistuksissa on pyritty siihen, että ne soveltuvat sekä virtuaaliseen että aitoon toimintaympäristöön ja kaikille yleisimmille konemalleille. Pääpaino on opiskelijoissa ja heidän oppimisensa edistämisessä, mutta yhtä lailla kirja toimii opettajien tukena opetuksen järjestämisessä. Lisäksi oppikirja soveltuu hyödynnettäväksi ammattikuljettajien koulutuksessa. Kirja sisältää runsaasti aiheeseen liittyviä kuvituskuvia.

Tämän kirjan perustana toimi aiempi Koneellinen puunkorjuu – Hallitusti hyvään tulokseen -oppikirja.