Mitä selkokieli on – ja mitä se ei ole? Millaisiin tietoteksteihin ja millaisille organisaatioille selkokieli sopii?

Ari Sainion Avaimet selkokieleen vastaa näihin kysymyksiin tekstiesimerkkien kautta. Se kertoo, miten erilaiset tekstit muuttuvat, kun ne mukautetaan selkokielelle. Yleiskielisten ja selkokielisten tekstien vertailu havainnollistaa, millaisia ohjeita selkomukauttajan tulee tuntea ja millaisia päätöksiä hänen täytyy osata ja uskaltaa tehdä.

Kirja sopii kaikille selkokielestä kiinnostuneille, sekä edistyneille että aloitteleville selkokirjoittajille. Selkokielen periaatteiden lisäksi kirja antaa tietoa selkokielen soveltamiskohteista erityisesti informoivissa eli tietoteksteissä. Mukana on esimerkkejä muun muassa strategia- ja kriisiviestinnästä, museo- ja näyttelyteksteistä, sopimuksista ja kyselyistä. Kaikki kirjan esimerkit ovat oikeasta elämästä.

Kirjan kirjoittaja Ari Sainio on tehnyt pitkän uran selkokielen asiantuntijana ja selkotekstien tekijänä 1990-luvulta alkaen. Kirjan antia täydentävät vieraskynäkirjoitukset, joissa avataan niin selkomukauttajan työtä kuin tiedekeskuksen selkokielityötä.

Avaa ovi selkokieleen!
Julkaisussa täytettäviä sivuja.