Toipumisorientaatio mielenterveystyössä kuvaa mielenterveystyön eri muotoja ja prosesseja. Sen näkökulma on asiakkaat mukaan ottava ja positiivinen.

Toipumisorientaatio painottaa asiakkaan omia voimavaroja, esimerkiksi toivon ja optimismin sekä tarkoituksellisen elämän voimaannuttavia vaikutuksia.

Kirjassa käsitellään mielenterveyttä uhkaavia tilanteita ihmisen erilaisissa ikävaiheissa. Näitä ovat esimerkiksi koulukiusaaminen, ympäristöahdistus, sukupuoli-identiteettiin liittyvät ongelmat, nettiriippuvuus, itsetuhoisuus ja muistisairaudet. Jokaiseen uhkaan esitetään myös tapoja, joilla asiantuntija voi tukea asiakasta toipumisen prosessissa.

Kirja esittelee toipumisorientaation mallin kehittymistä, mutta se nostaa katseen myös tulevaisuuteen: Millainen strategia terveydenhuollossa on mielenterveyden turvaamiseksi? Miten sähköiset mielenterveyspalvelut toimivat? Kuinka robotiikka tai pelillistäminen voidaan tuoda mukaan mielenterveyskuntoutumiseen?

Psykologian tohtori Esa Nordlingilla on pitkä kokemus mielenterveyteen liittyvästä kehittämistyöstä muun muassa THL:llä. Hän on julkaissut useita tutkimuksia ja oppikirjoja mielenterveyskuntoutuksesta ja mielenterveyden edistämisestä.