Kirja on tarkoitettu oppaaksi asennusprojektiin osallistuvalle sähköasennusliikkeen henkilöstölle, mutta sen ensimmäinen, työmaan toimintoihin keskittyvä osa soveltuu kaikkien rakennushankkeeseen osallistuvien käyttöön.

Kirjan tarkoitus on ohjata toimintoja systemaattiseen toimintaan, yllätysten minimoimiseksi.

Kirja on jaettu kahteen kokonaisuuteen, joista ensimmäinen käsittelee työmaan tekemisiä ohjaavia toimintoja ja toinen sähköasentajan työsuhdeasioita niiltä osin, jotka koskevat asennustyömaata. Kirjan sisältö etenee asennusprojektin todellisia vaiheita noudattaen.

Projektin lopputulos pyritään saavuttamaan sellaisena kuin se on suunniteltu. Tulos joko onnistuu hyvin tai se voi olla rimaa hipoen hyväksyttävissä. Oikeanlainen toiminta saadaan projektin systemaattisesta seurannasta, mutta jotkin asiat opitaan erehdysten kautta. Asioiden kirjaaminen, hyvät ja huonot, ja niiden kriittinen tarkastelu auttavat seuraavan projektin onnistuneempaan läpiviemiseen.